Chính sách đổi trả

Quy định đổi trả:

Được đổi trả:

Nếu sản phẩm không dúng mẫu được giao nhận.

Không được đổi trả:

Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng hoặc hết hạn đổi trả.
Sản phẩm không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
Sản phẩm hình bị hư hỏng, tháo rời…